दूरबीन बाट

दूर दूर सम्म खोज्यो उसले

दूर अतितमा 

दूर भबिस्यको लागी

साचेर राखेका खुसीहरू


तर

दूर दूर सम्म 

देखीएनन

उसको

दुराबस्था हटाउने ओखतीहरू--
With regards
Mahesh

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner